DE CMR
VRACHTBRIEF

Alle informatie over
de Belgische
CMR vrachtbrief

De CMR vrachtbrief
Het CMR verdrag
De Belgische wet omtrent de CMR
Vereenvoudiging juni 2006
Verplichte vermeldingen
De Nederlandse CMR Vrachtbrief
 
ยป Verplichte vermeldingen op de CMR Vrachtbrief

CMR-VRACHTBRIEF (VOOR DE BUITENLANDSE VERVOERDERS): VERPLICHTE VERMELDINGEN
(Ref. art. 6 van de CMR-overeenkomst)

 1. De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:
   
  a. de plaats en de datum van het opmaken daarvan;
  b. de naam en het adres van de afzender;
  c. de naam en het adres van de vervoerder;
  d. de plaats en de datum van inontvangstneming der 
      goederen en de plaats bestemd voor de aflevering der
      goederen;
  e. de naam en het adres van de geadresseerde;
  f. de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen
       en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke
       goederen, hun algemeen erkende bemanning;
  g. het aantal colli, hun bijzondere merken en hun
       nummers;
  h. het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven
       hoeveelheid van de goederen;
  i. de op het vervoer betrekking hebbende kosten 
      (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en 
      andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot aan 
      de aflevering opkomende kosten);
  j. de voor het vervullen van douane- en andere 
      formaliteiten nodige instructies;
  k. de aanduiding dat het vervoer, ongeacht enig 
      tegenstrijdig beding, is onderworpen aan de 
      bepalingen van dit Verdrag.
    
   
 2. Als het geval zich voordoet, moet de vrachtbrief nog de volgende aanduiding bevatten:
   
  a. het verbod van overlading;
  b. de kosten welke de afzender voor zijn rekening neemt;
  c. het bedrag van het bij de aflevering van de goederen 
      te innen remboursement;
  d. de gedeclareerde waarde der goederen en het bedrag
      van het bijzonder belang bij de aflevering;
  e. de instructies van de afzender aan de vervoerder voor
      wat betreft de verzekering der goederen;
  f. de overeengekomen termijn binnen welke het vervoer
      moet zijn volbracht;
  g. de lijst van bescheiden welke aan de vervoerder zijn
      overhandigd.
    
   
 3. De partijen kunnen in de vrachtbrief iedere (andere) aanduiding welke zij nuttig achten, opnemen.

 

 


    Vliegensvlug uw
CMR vrachtbrieven
invullen en afdrukken
met de CMR-JET
vrachtbrief software :

www.cmr-jet.eu

Download nu de
gratis demo !